Naši proizvodi imaju karakter!
Ako imate ideju, mi imamo način da je realizujemo, sve je moguće uz naše znanje!

Ovde možete naći samo jedan mali deo naših proizvoda.

Kombinacija više mašine i procesa možemo stvoriti veoma veliku lepezu proizvoda i na taj naćin stvoriti nešto potpuno novo i jedinstveno.

Tvrdi povez

Izrada automatskog tvrdog poveza na više vrsti materijala, savijanje, cantragovanje, šivenje sa ili bez tul platna, dodavanje pokazne trake i kapitala prema potrebama,automastko lepljene forzeca, ubacivanje u korice.

Korica može biti izradjena sa više materijala istovremeno, od običnog plastificiranog materijala, platna do najskuplje kože, sa mogućnošću dodavanja UV laka, zlatotiska u više boja kao i blindruk tehnika.

Broš povez

Izrada automatskog Mekog ili broš povez na više vrsti materijala.

To obuhvata savijanje, cantragovanje, šivenje sa ili bez tul platna(ako je zahtevano), automasko ubacivanje u binder mašinu.

Spiralni povez

Može se koristiti za izradu sveski, fascikli ili kaledara u više formata i sa mogućnošću dodataka.

Osim toga, pružamo usluge izrade reklamnog materijala, meke fascikle, vizit karte, memorandumi, flajeri, posteri, digitalna štampa i kutije.

Fascikle

Izrada fascikli u više dimenzija, mekane ili sa lepenkom do 3mm, prema potrebama može biti sa UV lakom, zlatotiskom, blindrukom, mat ili sjajnom plastifikacijom, metalne nitne i lastiž trake.

Reklamni materijal, meke fascikle, vizit karte, memorandumi, flajeri, posteri, digitalna štampa, kutije.