PLANETA PRINT danas i sutra - politika kvaliteta
Kompanija u prvi plan stavlja zadovoljavanje želja korisnika.

Strateško opredeljenje organizacije

Neprestano podizanje nivoa kvaliteta štamparskih proizvoda preduzimanje preventivnih mera je imperativ organizacije. Ulaganje u nove tehnike štampanja su rezultat analiza potreba i mogućnosti tržišta.

Proverom zadovoljstva korisnika usluga i analizom reklamacija, organizacija teži proizvodu bez reklamacije.

Kompanija

Od 2010 godine Planeta print vrši svoju proizvodnju u novoizgrađenom objektu u Krnjači od preko 1000kvm.

Mogućnosti proširenja proizvodnje dosta široke i možemo sa dosta lakocom da obrađujemo veliki broj radnih naloga u isto vreme.

Vesna Popović

Finansijski direktor

Radomir Čović

Direktor štamparije